Välkommen till Källtegens Grus AB

Vi saluför alla sortiment av sand, grus och berg.
Transporter utföres enligt kundens önskemål.
Alla sortiment tages från samma grustag.